Biznes i Ekonomia

Sprzeczności finansowe

Off 11

Sprzeczności finansowe
Sprzeczności towarzyszą wszystkim procesom i zjawiskom gospodarczym, mają one jednak inny charakter w formacjach antagonistycznych, a inny w nieantagonistycznyrn systemie społeczno-ekonomicznym — socjalizmie. W kapitalizmie maja one charakter antagonistyczny, wyrażając się w walce klasowej między dwoma podstawowymi klasami tej gospodarki — proletariatem a burżuazją. Antagonistyczny charakter sprzeczności-ekonomicznych kapitalizmu, a przede wszystkim podstawowej jego sprzeczności — między społecznym charakterem produkcji a prywatnokapitalistycznym przywłaszczaniem rezultatów produkcji — oznacza, że nie mogą być one usunięte przy jednoczesnym zachowaniu kapitalistycznych stosunków produkcyjnych. Wyrastają one na gruncie podstawowych właściwości kapitalizmu jako systemu, opartego na prywatnej własności środków produkcji, którego głównym celem jest dążenie do osiągania maksymalnego zysku. Mogą zniknąć jedynie wraz z likwidacją kapitalizmu. Sprzeczności występują także w funkcjonowaniu socjalistycznego systemu gospodarczego. Mają one jednak charakter nieantagonistyczny i mogą być przezwyciężane na gruncie doskonalenia socjalistycznych stosunków produkcji. Ukazywanie tych sprzeczności i dróg przezwyciężania jest jednym z zadań nauk ekonomicznych, a w szczególności ekonomii politycznej socjalizmu.

About the author / 

admin

Related Posts

Losowe artykuły:

  • Upadłość konsumencka Kraków

    Upadłość konsumenta Upadłość konsumencka Kraków to postępowanie sądowe, skierowane do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli tak zwanych konsumentów. Wniosek o upadłość konsumenta może złożyć każdy, kto uznał, że nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań. Co oznacza niewypłacalność? Jest to stan, kiedy konsument nie posiada pieniędzy na zakup środków codziennego użytku oraz spłatę kredytu….

  • Radca prawny Gorzów

    Radca prawny Gorzów praca Każda praca, jaką będziemy w przyszłości wykonywać, powinna opierać się nie tylko na naszych zainteresowaniach, ale też na naszym wykształceniu. Gdy interesujemy się prawem, możemy zdecydować się na profil prawny naszej szkoły średniej i późniejsze studia prawnicze. W ten sposób w przyszłości będziemy mogli otworzyć własną kancelarię prawną, albo zostać jej…